Onze voorwaarden

Bij FEMMI houden niet van kleine lettertjes, maar wel van goede afspraken. Zo weten we allebei wat onze rechten en plichten zijn.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van FEMMI zijn op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen van FEMMI van toepassing, tenzij een andere overeenkomst schriftelijk wordt afgesloten. In dat geval blijven alle onaangepaste voorwaarden gelden. Het accepteren van een bestelling houdt in dat je deze voorwaarden aanvaardt.

Producten

Alle producten worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld op de website. FEMMI kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de getoonde producten enigszins afwijken van de werkelijkheid.

Alle knuffels die gemaakt worden zijn handwerk. Ook al worden ze met de grootste zorg gemaakt en worden er veiligheidsoogjes gebruikt; het kan voorkomen dat er een draadje of een oogje los komt. FEMMI stelt zich hiervoor niet verantwoordelijk. FEMMI is niet verantwoordelijk voor ongevallen bij het gebruik van aangekochte producten.

Laat een klein kind nooit alleen met een knuffel en controleer regelmatig of er niks losgekomen is.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro, inclusief BTW en verzendkosten. FEMMI behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen.

Indien er redelijkerwijs kan aangenomen worden dat een prijs een vergissing bevat, kan FEMMI niet aan deze prijs worden gehouden.

Indien een prijswijziging van toepassing is op een lopende bestelling heb je het recht deze bestelling te annuleren.

Bestellen en betalen

Een bestelling komt slechts tot stand als FEMMI deze bevestigt. FEMMI streeft ernaar een bestelling binnen de afgesproken termijn af te werken, maar behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet of op een later tijdstip uit te voeren. Hiervan zal de klant binnen 2 werkdagen schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

De bestelling wordt pas uitgeleverd door FEMMI na ontvangst van de betaling. Wanneer er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen de 10 dagen na bestelling, heeft FEMMI het recht de bestelling te annuleren.

Bij openstaande betalingen na levering, gestorneerde betalingen of andere openstaande betalingen brengen we dit graag in herinnering. Een betaling kan al eens gemist zijn. Wij gaan er dan ook alles aan doen om samen tot een oplossing te komen. We behouden wel het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met alle extra onkosten met betrekking tot de achterstallige betaling, met minimaal 15% van het totale bedrag met een maximum van € 75. We kiezen ervoor om in de eerste plaats een gepaste oplossing te vinden. We gaan dan ook graag het gesprek aan bij eventuele betalingsmoeilijkheden.

Leveren en verzenden

FEMMI streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden. Producten in voorraad worden op werkdagen in principe binnen de 2 werkdagen verstuurd. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvang je hiervan schriftelijk (email) of telefonisch bericht.

FEMMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending en is niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door foutieve of onvolledige adresgegevens.

In het geval dat een product (tijdelijk of gedeeltelijk) niet meer leverbaar is, nemen wij op werkdagen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling contact met je op. Je behoudt in dit geval het recht jouw bestelling te annuleren. FEMMI zal in dat geval binnen de 7 dagen het betaalde bedrag terugstorten.

Verzendtarieven

FEMMI behoudt zich het recht om de verzendtarieven te allen tijde aan te passen, afhankelijk van uw bestelling. Bij eventuele wijzigingen wordt je hiervan op werkdagen binnen de 24 uur schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien je niet akkoord zou gaan met deze wijzigingen, behoudt je het recht de bestelling te annuleren.

Retourvoorwaarden

Bestelde en betaalde knuffels kunnen niet geretourneerd worden.

Privacy

Zie hiervoor het Privacybeleid

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van FEMMI voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. FEMMI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die door derden wordt veroorzaakt.

FEMMI is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten aangekocht bij FEMMI.

© 2022 FEMMI